polaristeam032@gmail.com
032/556-26-26, 063/603-342

Proizvodi

Lepkovi za papir

Lepkovi za drvo

Vodorazredive flekso boje

Ostali proizvodi

Kese za piće i poklone
Mesarki papir (sa i bez folije)
Ukrasni papir 50/1
Pek papir
380mm*5 m, 380mm*10m, 300mm*10m
Streč folija za domaćinstvo
10m, 30m, 300m
Alu folija za domaćinstvo
10m, 20m, 30m, 1kg
Celofan za domaćinstvo
10m
DEMI voda za industriju i domaćinstvo 5/1, 2/1