polaristeam032@gmail.com
032/556-26-26, 063/603-342

Transportna ambalaža

Transportna ambalaža NAČIN PRIMENE
NAZIV PODRUČJE PRIMENE RUČNO VALJAK DISK DIZNA
POLIKOL 1000 izrada i zatvaranje transportnih kutija od nelakiranog i neštampanog hromokartona, valovite i sive lepenke
POLIKOL 1010 zatvaranje kutija i kesa (komercijalne ambalaže) od nelakiranog i neštampanog papira i kartona.
POLIKOL 1015 izrada i zatvaranje transportnih kutija od nelakiranog i neštampanog hromokartona, valovite i sive lepenke
POLIKOL 5000 izrada i zatvaranje transportnih kutija od hromokartona, valovite i sive lepenke na brzim mašinama-dizna
POLIKOL 5010 izrada i zatvaranje transportnih kutija od hromokartona, valovite i sive lepenke na brzim mašinama-dizna
POLIKOL 5020 izrada i zatvaranje transportnih kutija od hromokartona, valovite i sive lepenke na brzim mašinama-dizna