polaristeam032@gmail.com
032/556-26-26, 063/603-342

Knjige, blokovska roba

LEPKOVI
ZA IZRADU KNJIGA NAČIN PRIMENE
NAZIV PODRUČJE PRIMENE RUČNO VALJAK DISK DIZNA
POLIKOL 6000 Za ručnu i mašinsku izradu knjižnog bloka (lajmovanje). Formirani film lepka je elastičan i postojan.
POLIKOL 1010 Za lepljenje neštampanog papira i kartona, kao i u knjigoveznicama za mašinsko i ručno lepljenje šivenih knjiga u korice.
POLIKOL 4000 Za lepljenje štamanog papira i kartona, kao i u knjigoveznicama za mašinsko i ručno lepljenje šivenih knjiga u korice.